iPaden som stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter

Igår hade jag den stora förmånen att delta på Inläsningstjänsts gratis-seminarium som handlade om ”Rätt förhållningssätt och verktyg i arbetet med elever med dyslexi”, ett seminarium som snabbt blev fullbokat.

logopeden_i_skolan

Jag delar med mig av några tankar som jag fick med mig samt ett urval av konkreta tips på digitala verktyg som Johanna Kristensson (som även driver bloggen”Logopeden i skolan”) tipsade om: Hon pratade om vikten av att inte vänta med att sätta in rätt stöd: gärna i F-klass eller från årskurs ett på höstterminen. Med alternativa verktyg kan man både förebygga och kompensera vid läs- och skrivsvårigheter. Vänta aldrig med att sätta in de alternativa verktygen, det ska aldrig krävas en diagnos för att få tillgång till rätt verktyg. Det är alltid behovet som ska styra. Alternativa verktyg är bra för ALLA elever!

”En iPad kan bli en lärplatta beroende på HUR man väljer att arbeta med den”

”Tekniken i sig är bara teknik. Den kan aldrig ersätta peronliga möten eller pedagogiskt arbete”

”Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it’s studpid” -Albert Einstein

fishClimbingaTree

 

 

 

 

 

 

 

(från Johannas föreläsning)

 

Några konkreta tips:

Inbyggda funktioner i iPaden (version iOS 8.1):

Aktivera talsyntesen: ”Tala markering”:

1. Gå till Inställningar -> Allmänt -> Hjälpmedel ->Slå på Tala markering

Funktionen är aktiverad när den är grön. Här kan du också styra hastigheten samt gå vidare för att hämta en förbättrad röstkvalitet genom att klicka på alternativet ”Röster”.

iPad_talamarkering

Aktivera Läsvyn

Aktivera ”Läsvyn” för en renare läsarvy som rensar bort störningsmoment från webbsidor, t ex blinkande annonser. Här är samma webbsida, första bilden utan och andra med läsvy.  Du aktiverar läsvyn genom att klicka på de streckade linjerna som dyker upp längst ut till höger i adressfältet på webbläsaren.

Utan läsvy:

utan_lasvy

 

 

 

 

 

 

 

Läsvy aktiverad:

med_lasvy

 

 

 

 

 

 

 

Här aktíverar du läsvyn:

aktivera_lasarvyn

 

 

 

 

En ny svensk dikteringsfunktion i iOS8:

Efter att du uppdaterat din enhet (iPhone eller iPad) till iOS8 kommer du att få tillgång till dikteringsfunktionen, som dyker upp som en mikrofonsymbol i tangentbordet, och finns alltså tillgänglig i ordbehandlingsprogram, e-postprogran och meddelanden etc.

dikteringsfunktionTänk på att Siri (under Inställningar -> Allmänt) måste vara påslaget! Tala långsamt och tydligt. Säg punkt, komma etc. där det ska finnas. Pröva! Fungerar riktigt bra!

Klicka på mikrofonen och kör!

 

 

Andra taligenkänningsappar:

Dragon Dictation

dragondictation

 

 

 

 

Voice Assistant (19 kr)

voiceassistant

Anteckningsappar

Notability (22 kr)

notabilityapp

Lätt att organisera sina anteckningar, spela in ljud samtidigt som du antecknar och navigera enkelt tillbaks till ett visst stycke genom att klicka på ett ord (text och ljud är synkade). Infoga bilder, markera, m.m.

 

AudioNote (38 kr)

audionote

Fungerar på samma vis som Notability med skillnaden att du får en tidsangivelse under tiden du antecknar.

Daisy-appar

Legimus (gratis)

legimusEn guldgruva för elever med läshinder, kopplad till MTM:s katalog Legimus, med ca 100 000 inlästa böcker i DAISY-format.

”För att få använda Legimus måste man ha någon form av läsnedsättning. Det behöver dock inte vara en diagnostiserad dyslexi eller synskada. Läs om vem som har rätt till inlästa läromedel på MTM:s hemsida. Via en auktoriserad bibliotekarie kan man få ett konto som ger tillträde till hela Legimus katalog”.

källa: http://www.skolappar.nu/legimus/

Inläsningstjänst (gratis för elever/pedagoger i Huddinge kommun)

inläsningstjänstInlästa lärmedel för alla elever! Lyssna direkt i telefonen eller lärplattan.

 

Översättningsappar

Worlddictionary (gratis)

worlddictionary

 

Riktigt häftig app där du med lärplattan eller telefonen zoomar in på ett visst ord med kameran och appen översätter omedelbart ordet du pekar på! Du kan få ordet uppläst med ett klick på högtalarikonen. Snabbt! Enkelt! Eleven kan snabbt slå upp ordet och därefter fortsätta läsningen utan att behöva tappa flytet.

Google Translate (gratis)

googletranslate

Du kan skriva och lyssna på ord och meningar, samt läsa in orden som du vill översätta.

 

SayHi Translate (38 kr)

sayhiÖversätter till många olika språk och stödjer både ljud och text som du sedan också har möjlighetat att dela via meddelanden, e-post eller Facebook.

 

MyScript Calculator (gratis)

myscriptcalculator

Gör om dina handskrivna siffror och tecknen till digital text på skärmen, och räknar ut!

 

Om Wittingmetoden – Ann-katrin Swärd

Ann-Katrin Swärd föreläste om Wittingmetoden under seminariumet, mycket intressant! Här kan du lyssna på en podcast med henne, klicka på bilden för att komma dit!
wittingmetoden

 

 

 

 

 

 

 

Annonser