Filmen: Ett kraftfullt pedagogiskt verktyg

Workshopen på Östra grundskolan idag, som hölls av en inspirerande och engagerad Malin Broberg, tog mig tillbaks några år i tiden, till Albäcksskolan i Hultsfred, där jag under en period arbetade med film i undervisningen. Filmreel

Jag minns hur stolta och engagerade eleverna var när de fick visa upp sina slutproduktioner: sina filmer. De fick det där speciella ”ögonglittret” som man önskar att de skulle ha fått lite oftare, och som fick mig som pedagog att fundera över vilka faktorer det var som gjorde att de fick det där glittret… Var det för att de fick arbeta självständigt? För att de fick använda sig av digitala verktyg? För att de fick utgå från sig själva och berätta just ”sin berättelse”? För att de såg ”äkta engagemang” från mig som pedagog, för just det här med film var ju något som jag själv också brann lite extra för…

I know only one thing for certain about the technologies that await us in the future: we will find ways to tell stories with them.

Ovanstående citat kommer från Jason Ohler, författare till boken Digital Storytelling in the Classroom, en av böckerna som inspirerade och gav mig många nya infallsvinklar till vad digitalt berättande och lärande innebär, när jag läste en kurs på Blekinge Tekniska Högskola 2009. Sedan dess har den tekniska utvecklingen fullkomligt exploderat, och utbudet av digitala verktyg för att få utlopp för kreativitet är enormt. Det är lätt att drunkna i appträsket, var det någon som sa, och jag instämmer: Ta dig upp till ytan igen, ta några djupa, friska andetag och välj ut några riktigt ”bra” verktyg att utgå ifrån: Upptäck hur filmen kan användas i pedagogiken i alla ämnen med hjälp av t ex iMovie.

Det är inte bara eleverna som kan skapa, utan du som pedagog kan skapa roliga, fantastiska, lustfyllda, motiverande, spännande och engagerande introduktioner inför arbetsområden/teman/projekt för dina elever. Detta fick jag också glädjen att ta del av under föreläsningen då pedagogerna på Östra grundskolan fick i uppgift att skapa ”Trailers” med iMovie för iPaden. Tack Malin Broberg för inspirationen och Peter Bragner, rektor på Östra grundskolan, för att jag fick möjligheten att delta!

Här kan du läsa mer om praktiska tips om hur du kan arbeta med film i undervisningen!

Om du vill läsa mer om innehållet och Malins föreläsning som pedagogerna på Östra grundskolan fick ta del av kan du läsa om det här: Fortbildning och inspiration.

Annonser

MOOC: Digitala Skollyftet

Digitala_skollyftet

Snart är det dags för det ”DIGITALA SKOLLYFTET” som är en öppen, gratis, webbaserad kurs för alla lärare, skolbibliotekarier, skolledare med flera:

” Under kursen kommer vi att möta flera olika inspiratörer som i varsin vecka ger oss en livesänd diskussion om sitt expertområde. Sedan diskuterar, delar och bygger vi vidare på de olika ämnesområdena och tillsammans skapar vi olika ingångar till skola, lärande och skolutveckling. Kompetensutvecklingen i kursen kommer alltså att beröra flera olika ämnesområden; sociala medier, pedagogik, teknik, didaktik och filosofi. Den som deltar i kursen har alltså en stor möjlighet att påverka innehållet.” Läs mer här! …ELLER se följande animerade film av Sara Mörtsell som är en av initiativtagarna till Digitala Skollyftet.

Grunderna som är avgörande: Att lära sig läsa och skriva

Verklighet och fakta. Jag är mamma till två pojkar som går i förskoleklass respektive årskurs ett, och en ”nyinskolad” ettåring som påbörjat resan i skolans värld. Jag är också IT-pedagog: Med ena benet i verklighetens sörja och andra i en stor mängd information som måste sorteras i huvudet för att försöka få fram det viktiga, det som jag känner att jag måste bygga vidare på, sprida information om och förmedla.

Av alla mina viktiga, roliga och spännande uppgifter och områden att bevaka finns det något som känns som det fundamentala, det allt arbete någonstans bottnar i och som ger mitt arbete värde och motivation: Att göra skolan till en mer rättvis och likvärdig plats. För alla barn i skolan IDAG. För de som en dag är framtidens skara av vuxna och som en gång ska ta över och leda detta land och klot, bygga vidare på den grund som de får av oss idag. Barnen och ungdomarna idag. Jag skriver ibland att det är framtidens skola jag är bygger, men det är DAGENS SKOLA VI MÅSTE FÖRÄNDRA NU!

Det som jag vill poängtera med detta inlägg är vad många föräldrar och pedagoger OCH inte minst barnen själva upplever varje dag: De alltför stora barngrupperna. Pedagogerna som kämpar för att få tiden att räcka till, barnen som väntar på sin tur för att få hjälp med sina bokstäver. Just idag vill jag rikta all uppmärksamhet på det faktum att det är just i dessa stora barngrupper som den oerhört viktiga, -och för många avgörande, grunden sätts för våra barn. ”Elever som inte knäcker läskoden på ett tidigt stadium måste omedelbart få extra och specialiserad hjälp, då bristande läsfärdighet och skrivförmåga drabbar prestationerna i alla ämnen.

Mina pojkar går i just dessa stora grupper, med 29 resp 30 elever i klasserna. Hur går det för de som behöver extra hjälp och stöd i dessa klasser, eller tvärtom, som behöver stimulans på en högra nivå?

”Under 20 års tid utbildades inga speciallärare vid de svenska högskolorna. Regeringens beslut att återinföra speciallärarutbildningen var därför mycket klokt. Däremot räcker inte ens den senast föreslagna utökningen av platser för att ta igen 20 års försummelser.”

Ovanstående citat kommer från den underökning som Lärarnas Riksförbund gjordt om förutsättningar för läs- och skrivinlärning på lågstadiet då 800 pedagoger deltog. Läs artikeln i sin helhet här där du också hittar en länk till rapporten.

MER SKRÄMMANDE FAKTA UR UNDERSÖKNINGEN:

”38 procent av lärarna i denna undersökning anser att elever som har behov av särskilt stöd i undervisningen har dåliga möjligheter att få detta tillgodosett. Detta är kanske den mest alarmerande siffran i rapporten.”

”43 procent av lärarna som svarat anser att tillgången till speciallärare och specialpedagoger är mycket dålig eller dålig. Endast 29 procent, inte ens en tredjedel av lärarna, svarar att tillgången är bra eller mycket bra.”

FRAM FÖR EN MER LIKVÄRDIG SKOLA DÄR ALLA BARN GES LIKVÄRDIGA OCH RÄTTVISA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT SÄKERSTÄLLA DEN VIKTIGA GRUNDEN FÖR LÄS- och SKRIVINLÄRNING SOM KOMMER ATT PRÄGLA ALLA ÄMNEN.

Frågan som jag själv ska fundera vidare på är hur digitala verktyg på bästa sätt kan användas som ett led i denna fråga.

Kommentera och diskutera gärna!